Avfallshantering för fastighet

Vi utför en kostnadsfri analys av er nuvarande avfallshantering.

Utifrån analysen och dem behov ni har sammanställer vi en offert för er nya avfallshantering. Ni får en fast månadskostnad som täcker hela er avfallshantering – även hushållsavfallet som hämtas genom monopol.
Efter godkänd offert driftsätter vi den nya avfallshanteringen med veckovis tillsyn i er fastighet.

 

Avfallshantering med totalansvar. 

Vi har etablerat samarbete med flera entreprenörer där vi använder den som är billigast och bäst lämpad för just er avfallshantering.

 

Totalansvar

Vi håller i all kontakt med berörda parter och ser till att er avfallshantering fungerar som planerat.
Ni får en kontakt för både hushållsavfall och övrigt avfall. Vi sköter all administration och löser eventuella arbetsmiljöproblem som kan uppstå.

Tillsyn

  • I totalansvaret och den fasta månadskostnaden ingår även tillsyn.
  • Plockar upp skräp och kör bort avfall som dumpats i avfallsutrymmet.
  • Meddelar er om större mängder avfall är dumpade.
  • Tillser att utsorterade fraktioner är rätt sorterade.
  • Dokumenterar avvikelser.
  • Är behjälpliga för hyresgäster och fastighetstekniker gällande er avfallshantering.
  • Rapporterar till Stockholm vatten och avfall om hushållsavfallet ej blivit hämtat.

Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys!

Före och efterbilder

Miljö

Vi lägger stor vikt på optimerad logistik och löpande skötsel för att garantera bättre lönsamhet och miljövänlighet.

Kommunikation

Vi har genom åren lärt oss vikten av bra och nära kommunikation med våra kunder för att ständigt förbättra både vår och kundens effektivitet.

Ekonomi

Vårt system har kvalitetsäkring och vi garanterar att ni aldrig betalar mer än ni borde.