Kvalitetspolicy
Svenska Servicestyrkan AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

  • Vi levererar i tid och enligt avtal
  • Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera avfallshämtning och förvaltning av miljörum som uppfyller både specificerade och outtalade kundkrav
  • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
  • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer och underentreprenörer
  • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar
  • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

Varje anställd åtar sig att:

  • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
  • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt

Kontakta oss

Miljö

En transport hämtar flera sorterade material i kärl, vilket leder till minskade utsläpp och högre sorteringsgrad. Vår sortering för byggavfall uppfyller nya kraven från Naturvårdsverket.

Arbetsmiljö

Fyll kärlen där avfallet produceras. Renare och säkrare arbetsplats när avfall slängs direkt i kärl.

Ekonomi

Fast pris för samtliga fraktioner och material. Ingen hyra eller inköp av säck och container.