Vad vi gör
Vi garanterar lönsammare avfallshantering för fastighetsägare, förvaltningsbolag, kontor, företag och bostadsrättsföreningar som vill ha hög service och kontroll på sin avfallshantering.

 

Vi lägger stor vikt på optimerad logistik och löpande skötsel för att garantera bättre lönsamhet och miljövänlighet.

 

Vi har genom åren lärt oss vikten av bra och nära kommunikation med våra kunder för att ständigt förbättra både vår och kundens effektivitet.

 

Vårt system har kvalitetsäkring och vi garanterar att ni aldrig betalar mer än ni borde.

 

Godkänd leverantör till:

svenska_servicestyrkan

Miljö

Vi lägger stor vikt på optimerad logistik och löpande skötsel för att garantera bättre lönsamhet och miljövänlighet.

Kommunikation

Vi har genom åren lärt oss vikten av bra och nära kommunikation med våra kunder för att ständigt förbättra både vår och kundens effektivitet.

Ekonomi

Vårt system har kvalitetsäkring och vi garanterar att ni aldrig betalar mer än ni borde.