Övriga tjänster

Avfallshämtning för evenemang

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan ta hand om avfallet på ert evenemang.

 

Konsultation

Vi hjälper er med frågor kring er avfallshantering

 

Utrustning

Beställ er avfallsutrustning från oss. Vi hjälper er att få rätt utrustning för ert ändamål.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster!

Miljö

Vi lägger stor vikt på optimerad logistik och löpande skötsel för att garantera bättre lönsamhet och miljövänlighet.

Kommunikation

Vi har genom åren lärt oss vikten av bra och nära kommunikation med våra kunder för att ständigt förbättra både vår och kundens effektivitet.

Ekonomi

Vårt system har kvalitetsäkring och vi garanterar att ni aldrig betalar mer än ni borde.