Aktuellt

Vi på Svenska Servicestyrkan lägger stor vikt i att hålla oss uppdaterade om miljörelaterade händelser både globalt och lokalt. Det är därför vi har ”Aktuellt” där vi på ett enkelt sätt kan samla viktig information för både oss själva och våra kunder.

SVT rapporterar om fusk av avfallshantering i Stockholm, där matavfall blandas med andra sopor. Kommer detta uppmärksammande leda till högre kvalitet hos avfallsföretagen? Vi hoppas det. Läs mer >> läs mer →

Idag beslutade riksdagsledamöterna i Miljömålsberedningen över blockgränserna om en ny strategi för giftfri miljö. Överenskommelsen om nya etappmål och åtgärder kommer innebära viktiga steg mot en avgiftad miljö, när regeringen genomför beredningens förslag. Läs mer >> läs mer →

Den dåliga luften i svenska städer leder till att tusentals människor dör varje år. EU-kommissionen har redan tidigare konstaterat att Sverige bryter mot reglerna som ska skydda människors hälsa. Halterna är för höga vid mätstationer i Stockholm, Uppsala och Södertälje, men även i Jönköping och Göteborg. Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommissionen att driva ärendet till EU:s.. läs mer →

Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen har nyligen fått uppdraget att utreda samordningen mellan myndigheterna på åkeriområdet, vilket Sveriges Åkeriföretag välkomnar. Läs mer >> läs mer →

I slutet på 2011 blev mallen för upphandling av Renhållningstjänster färdig. Mallen syftar till att underlätta för kommuner som vill upphandla Renhållningstjänster. Läs mer >> läs mer →